Pravidla

Zde je kompletní znění Fortuna Fantasy Golf  (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na území České republiky. Tato pravidla mohou být pozměněna formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1. Pořadatel a organizátor soutěže

ATV CZ, s.r.o. , identifikační číslo: 27647234 , v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 121342 , sídlo: Praha 6 - Dejvice, Velvarská 1626/45, PSČ 16000 (dále jen „pořadatel“).

2. Místo konání soutěže

Soutěž probíhá na webové stránce „Fantasy Golf Channel“ na adrese http://fantasy.golfchannel.cz/

3. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která se zaregistruje do aplikace pomocí vyplnění registračních údajů a následně aktivuje svůj hrací účet potvrzovacím odkazem, který obdrží na svůj e-mail uvedený v registraci (dále také jako „hráč“ nebo „soutěžící“). Soutěžící je povinen v rámci registrace též potvrdit svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů k marketingovým účelům.

4. Průběh soutěže

Účast v soutěži je bezplatná. Soutěžící jsou oprávněni účastnit se soutěže pouze pro nekomerční účely. Na přístup do soutěže nevzniká hráči žádný právní nárok.

Každý hráč si smí pro soutěž aktivovat pouze jeden hrací účet z jedné unikátní, emailové adresy.

Pořadatel a organizátor soutěže mají právo odepřít přístup do soutěže hráči, který porušuje tato pravidla soutěže nebo při registraci v soutěži a aktivaci hracího účtu uvede ohledně své osoby nepravdivé či neúplné údaje.

Soutěž probíhá způsobem vymezeným v těchto pravidlech soutěže. Výhercem v soutěži se stávají ti hráči, kteří dosáhnou nejlepších bodovacích výsledků.

Hráč se zavazuje hrát soutěž v rozumné míře a užívat ji pouze k účelům, ke kterým je určena. Dále se hráč zavazuje, že se nebude účastnit soutěže v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, dobrými mravy nebo způsobem, který je schopen zasáhnout do majetkových či osobnostních práv pořadatele či třetích osob.

Registrace v soutěži a aktivace hracího účtu je možná v libovolnou chvíli, tedy i pro hráče, kteří již před tím vstoupili do aplikace bez zaregistrování v soutěži.

Hrací účet

V rámci aktivace hracího účtu bude muset hráč provést následující volby a uvést následující údaje:

Platná e-mailová adresa

Přezdívku, pod kterou chce uživatel vystupovat v soutěži

Souhlas s pravidly

Pravidelně bude prováděna kontrola názvů týmů a jmen a v případě zjištění nevhodného názvu bude údaj změněn a hráči bude zaslán e-mail s informací o změně názvu z důvodu porušení pravidel.

Po aktivaci hracího účtu je bodový stav hráče nulový.

Přihlášení do aplikace v průběhu soutěže

V průběhu soutěže se hráč přihlašuje do svého hracího účtu prostřednictvím svého uživatelského jména/hesla.

Zapomenuté heslo

Hráč zadá registrační e-mail a na uvedený e-mail zašleme pokyny k obnovení hesla. Po kliknutí na odkaz v e-mailu se uživateli zobrazí stránka s formulářem na vložení nového hesla.

Editace e-mailové adresy

E-mail je unikátní identifikátor, takže ho není možné v průběhu soutěže měnit.

Editace sestavy pro nejbližší turnaje

Začátek úpravy: od pondělního vyhodnocení skončeného turnaje

Konec úpravy: cca 4 hodiny před začátkem nového turnaje

Po uzamčení sestavy již není možné nikdy editovat sestavu pro celý turnaj.

Editace sestavy, nákup hráčů

Konfigurace pro sestavu (základní rozpočet 10 000 000)

Sestava hráčů může zahrnovat libovolný počet hráčů, avšak nesmí přesáhnout finanční rozpočet.

Každý soutěžící muže během přestupního období (mezi turnaji) uskutečnit dva transfery ve své sestavě. Tedy má právo realizovat dva libovolné nákupy a dva libovolné prodeje hráčů. Podmínkou je, že celková hodnota nakoupených hráčů nesmí přesáhnout základní hrací rozpočet 10 000 000.

Vyhodnocení turnaje a připsání bodů

Body se budou připisovat po skončení jednotlivých turnajů PGA Tour. Ve lhůtě do 24 hodin od konce turnaje. Pořadatel si vyhrazuje právo na časový posun vyhodnocení.

Každý hráč uživatelovi sestavy obdrží adekvátní počet bodů za své umístění v celkovém pořadí turnaje.

1. Místo 100 bodů 11.-15. Místo 35 bodů 41.-50. Místo 15 bodů
2. Místo 80 bodů 16.-20. Místo 30 bodů 51.- poslední 10 bodů
3. Místo 60 bodů 21.-30. Místo 25 bodů mimo Cut 0 bodů
4.-10. Místo 40 bodů 31.-40. Místo 20 bodů

5. Výhry v soutěži

Pořadatel soutěže stanovuje jaké výhry, v jaké podobě a za jakých podmínek má soutěžící možnost ve hře vyhrát(dále jen „výhry“). Aktuální seznam výher a podmínek jejich získání bude vždy uveden na webových stránkách soutěže.

Celkové vyhodnocení proběhne po skončení sezóny PGA Tour 2017/2018. Tedy po turnaji Tour Championship.

Výherci budou kontaktování Pořadatelem formou emailu po skončení celé soutěže do 14 pracovních dní.

Soutěž probíhá od 8.3. 2018 (1.kolo Valspar Championship) do 23.9.2018 (4.kolo Tour Championship). Soutěž se vztahuje pouze k oficiálním turnajům PGA Tour, včetně Majorů.